En Ö / An Island
2018-

Större delen av mitt liv har jag vuxit upp och befunnit mig nära vatten. På öar som jag räknar till mina urhem. Den tydliga gränsdragningen för trygghet, privat historia, tidlöshet. Små förändringar, samma ytor, nästan samma hus, alltid samma kust, aldrig samma vatten. En Ö är en psykoanalytisk djupdykning i relationen mellan minne och plats. Dåtid och nutid ständigt ihop vävda genom huset och öns geografi. Fotografiet är den fiktiva nedåtgående spiralen och portalen till en arkeologi av tiden innan.

I have spent a large part of my life and childhood close to water. On Islands that I count as my aboriginal home. The clear borderline for safety, private history, timelessness. Small changes, same space, almost the same house, always the same coast, never the same water. An Island is a psychoanalytical deep dive into the relation between memory and place. Past and present continuously entangled through the house and the island geography. Photography is the downward spiral of fiction as well as a portal to an archeology of previous time.