Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går
2021-Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går

Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går undersöker en plats som innefattar en familj, skogsindustriell historia och en strejk-konflikt som inträffade i Ådalen år 1931. Verket består av samtida fotografi, samt arkivmaterial från familj och SvenskaLantbruksuniversitetet. Genom ingrepp i arkivmaterialet och möten mellan olika källor gestaltas en väv av plats, minne och historia i ett försök att förstå ett personligt och kollektivt arv.


You Have Just Bought a Piece of Photographic History / Excavation (I-III) / Död ved ( I-XVIII) 

Utställningen Excavation består av flera olika verk. Precis som titeln föreslår är projektet en form av historisk men även inre utgrävning där fotografiet används som verktyg för att utforska och utarbeta olika narrativ om den egna bakgrunden, historia och skogens närvaro i vår kultur. En familjehistoria i Ådalens skogsindustrier, det politiska dilemmat utifrån ägandet av skogen och mytologin som ständigt funnits närvarande på olika sätt. Genom dessa olika ingångar försöker jag öppna upp för självreflektion kring vad för relation vi egentligen har till skogen och naturen i stort samt ifall vi tar dess påverkan och förutsättning för givet. Även fotografiet och narrativen vi är vana vid kanske inte stämmer. Var går gränsen mellan vad vi upplever som verklighet och fiktion?Härnösands Konsthall, 2022 / Röda Sten Konsthall, 2021 

Fotografi och konst har en gemensam koppling till den materiella delen av skogen. Denna materiella dimension utgör grunden för framställandet av fotografi i form av papper och massa, exempelvis i våra gemensamma arkiv, familjealbum, ramar och passepartouter. Lika mycket som utställningen fokuserar på utgrävningen av bilder och historier anspelar den på en utgrävning av det materiella.