Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går, 2021

Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går undersöker en plats som innefattar en familj, skogsindustriell historia och en strejk-konflikt som inträffade i Ådalen år 1931. Verket består av samtida fotografi, samt arkivmaterial från familj och
Svenskalantbruksuniversitetet.Genom ingrepp i arkivmaterialet och möten mellan olika källor gestaltas en väv av plats, minne och historia i ett försök att förstå ett personligt och kollektivt arv.

Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går explores a location that holds a family, wood-industrial history and a strike confliict that happened in Ådalen in 1931. The work consists of contemporary photography and archival material from family and The Swedish University of Agricultural Sciences. Through the interaction with archival material and in
the encounter between different sources, a weave of place, memory and history is created to understand a personal and collective heritage.