Självhjälp / Self help

6 photographs, 40x50 cm silver gelatin print

Självhjälp / Self help är ett projekt om självbild ochrepresentation. Det startade som en kritisk kommentar till självhjälpsboken ”12 livsregler – Ett motgift mot kaos” av författaren och psykologen Jordan B Peterson. I kontrast till boken som försöker hålla fast vid bilden och identiteten av den starka ”alfamannen” har jag valt att vända kameran mot mig själv för att dels undersöka hur jag ser på mig själv och representationen av mig själv som ung man i dagens samhälle.

Som titeln föreslår är bilderna i ett samtal med fenomenet självhjälp samtidigt som de också är en metod att börja prata om ämnet manlighet och dess relation till feminismen idag. Enkelheten i de sex kompositporträtten, bestående av fyra individer inklusive jag själv, ämnar att öppna upp för ett samtal. I relation till mediet fotografi undersöker jag möjligheterna i vad självporträttet kan göra, hur det kan användas och vad det egentligen är.

English:

Självhjälp / Self help is a project aimed towards the image of the self. Both as an individual but also in context to the surrounding world and the self representation. It all started as a critial comment to the self help book ”12 rules of life – An antidote to chaos” by canadian author and psyhiatrist Jordan B Peterson. As the book tries to obtain the image and identity of the ”alpha male complex” I have in my work tried to turn the camera towards myself and how I see myself and my representation as a young man in todays society.

As the title suggests the images are in conversation with the phenomena of self help but also maybe a way for me to help myself talking about the rather sensitive and complex subject of manliness in connection to feminism. In the simplicity of the 6 composite portraits, containing of 4 different individuals including myself, the aim of the project is simply to start a conversation. Also in a connection to the medium of photography the project investigates the possibility of the self portrait, how it can be used and what it actually is.


Exhibited at:

Liljevalchs Vårsalong, Stockholm, 2020 

Galleri Rotor2, Valand Academy, Göteborg 2019