Artist Statement

Albert Sten (f. 1995) är fotograf och bildkonstnär som bor och arbetar i Stockholm, Sverige. Hans konstnärliga praktik fokuserar på frågor om personligt och kollektivt minne, arv och andlighet. Genom fotografi, video och arkivmaterial är hans verk ofta komplexa och sammanflätade på olika sätt. Bilderna upprepas, bearbetas genom olika tekniker och refererar både till varandra och fotografisk historia. Tillsammans blir de poetiska skildringar av de suddiga gränser och osäkerheter som finns mellan verklighet och fiktion, den inre och yttre världen, humor och allvar.Albert Sten (b.1995) is a visual artist living and working in Stockholm, Sweden. His artistic practice focuses on issues of both personal and collective memory, heritage and spirituality. Through photography, video and archival material, his works are often intricate and intertwined in various ways. Images are repeated, cross processed thorugh different techniques and reference both each other and photographic history. Together they become poetic visualizations of the blurred lines and uncertainties that exist between reality and fiction, the inner and outer world, humour and seriousness.
Texts

A Mapping of Recent Years (2021)
https://ugotphotography.se/a-mapping-of-recent-years/


Press

Mitt i Stockholm
https://www.mitti.se/sidan-45/minnet-utforskas-i-litet-galleri-i-malarhojden-6.3.87310.bb95e69b83

Tidningen Ångermanland
https://www.tidningenangermanland.se/2023-01-04/min-familjehistoria-finns-har--darfor-atervander-albert-27-till-harnosand

Konsttidningen Volym 
https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/recensioner/albert-sten--en-utstallning-som-graver-i-det-fotografiska-materialet/

Västerbottens museum
https://www.vbm.se/aktuellt/agande-arv-och-skog-undersoks-nar-ny-resident-tar-plats-i-host/

Göteborgsposten recension Vanishing Points - Röda Sten Konsthall
https://www.gp.se/kultur/kultur/recension-examensutställning-i-fotografi-hdk-valand-vanishing-points-1.45594996

Liljevalchs Vårsalong 2020
https://liljevalchs.se/utstallningar/varsalongen-2020/albert-sten/