Artist Statement

Plats, minne, arv och fiktion är tematik som återkommer i Albert Stens konstnärskap. Med ett intresse för att navigera vår visuella kultur och arkiv brukar hans verk ofta balansera på en gräns mellan original och arkivmaterial. Här finns både referenspunkter till den fotografiska historien och en poetisk vilja att genom små fragment av fotografier försöka förstå större aspekter av livet. Verken är ofta arrangerade i olika visuella narrativ i form av publikationer eller experimentella installationer där fotografiet som objekt spelar en stor roll.
________________________________________________________________________________________________________

Albert Sten (b.1995) is a visual artist currently living and working in Stockholm, Sweden. His practice evolves around place, memory, legacy and fiction. With an interest in creating and navigating visual culture, his works often balance on a border between original and archival material. Both referencing photographic history and poetically aiming to question larger aspects of life through small fragments of photography. The works are often assembled in the forms of visual narratives in publications and/or experimental installations where the photograph as object play an important role.


Texts

A Mapping of Recent Years (2021)
https://ugotphotography.se/a-mapping-of-recent-years/


Press

Tidningen Ångermanland
https://www.tidningenangermanland.se/2023-01-04/min-familjehistoria-finns-har--darfor-atervander-albert-27-till-harnosand

Konsttidningen Volym 
https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/recensioner/albert-sten--en-utstallning-som-graver-i-det-fotografiska-materialet/

Västerbottens museum
https://www.vbm.se/aktuellt/agande-arv-och-skog-undersoks-nar-ny-resident-tar-plats-i-host/

Göteborgsposten recension Vanishing Points - Röda Sten Konsthall
https://www.gp.se/kultur/kultur/recension-examensutställning-i-fotografi-hdk-valand-vanishing-points-1.45594996

Liljevalchs Vårsalong 2020
https://liljevalchs.se/utstallningar/varsalongen-2020/albert-sten/